Privacyverklaring

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verwerken en wat wij daar mee doen.

Soort gegevens 

Naam & adresgegevens

Telefoonnummer & email adres

Bankrekeningnummer

Doelen van verwerking

Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te nemen, het werk uit te kunnen voeren, een offerte op te maken of om betalingen te kunnen controleren. Wij houden deze gegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Wij zullen, indien noodzakelijk voor de werkzaamheden, uw gegevens alleen delen met derden indien daar uitdrukkelijke toestemming voor gegeven is. Of wanneer het noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten. Al onze medewerkers hebben een privacyverklaring ondertekend met betrekking op de geheimhouding van uw gegevens.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de WBP) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de WBP). Daarnaast kunt u verzet aantekeken tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens

G. Hogenkamp

info@schildersbedrijfgeerthogenkamp.nl

050 5341889

Wij behouden het recht de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen. Neem voor vragen of opmerkingen gerust contact op.